Typ
EAN-128, jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach.

Kodowane znaki: ASCII(0)-ASCII(127).
Długość kodu: zmienna.

Opis
Kod EAN-128 został stworzony, aby dostarczyć ogólnoświatowego formatu i standardu dla wymiany prostych danych pomiędzy przedsiębiorstwami. Inne kody po prostu kodują dane bez oznaczenia, co dane przedstawiają, a kod EAN 128 koduje dane wraz z informacją o nich.

Przykładowo można sobie zakodować wagę towaru: 17,21 kg w kodzie 2 z 5 po prostu kodując cyfry 1721. Jednak aplikacja, która odczytuje kod nie będzie wiedziała czy 1721 jest kodem produktu, ceną, godziną, numerem lotu czy wagą towaru. Nawet jeśli aplikacja będzie wiedziała, że dane te reprezentują wagę towaru, to nie będzie wiedziała czy chodzi o 1721 kg czy może o 17,21 kg.

Oczywiście system może wprowadzić jakiś rodzaj wewnętrznego standardu. Być może prefiks "1" przed danymi (np. 11721) znaczyłby dane, które byłyby wagą podaną w kilogramach z dwoma ostatnimi cyframi będącymi po przecinku. Jednak, jeśli kod zostałby wydrukowany na produkcie i wysłany do sprzedawcy, to sprzedawca nie wiedziałby jak zinterpretować te dane dopóki nie zostałby poinformowany o wewnętrznym standardzie. Wymagałoby to przystosowań u każdego klienta.